Ortaöğretim’de değişiklik ‘Resmi’leşti… Test usulü sınav son verildi

ANKARA (İGFA) – Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek gayesiyle “önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu” kuruldu.

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta yahut öteki irtibat araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür evrakını okul idaresine teslim etmesi istenecek. Devamsızlık müddeti özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık mühleti olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık mühleti 40 gün olacak.

Önleme, müdahale ve yönlendirme komitesi, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5’inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapacak.

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen toplumsal sorumluluk çalışmaları için öngörülen müddete bir saat olarak ayrıyeten eklenecek.

Mesleki eğitim merkezinde tahsil hakkı bulunmayanlardan mecburî eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleksel açık öğretim lisesi yahut açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen toplumsal sorumluluk çalışmaları için ön görülen müddete bir saat olarak ayrıyeten eklenecek.

Yatarak tedaviyi gerektiren hallerde sıhhat kurumlarınca verilen raporların müddeti, mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi aşan durumlar için de yeni karar getirildi.

Buna nazaran, bu üzere durumlarda hak kayıplarının önlenmesi gayesiyle yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık müddetlerinin denetim kayıtlı daima tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu üzere devamsızlık mühleti 60 gün olacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER ZORLAŞTIRILDI

Yönetmelik ile ulusal atletler, kaynaştırma öğrencileri, muhafaza kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili kararlarına nazaran örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler üzere istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

50 MUVAFFAKİYET PUANI SINIF GEÇMEK İÇİN KÂFİ OLMAYACAK

Yönetmelik ile liselerde sınıf geçme unsurlarında bir dizi düzenleme daha yapıldı. Buna nazaran, daha evvel bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık kâfi olmayacak.

Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ait yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak hedefiyle yıl sonu muvaffakiyet puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar direkt bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe nazaran liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9’uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik kararları uygulanacak, öbür sınıflar için eski uygulama sürecek.

e-Okul sisteminde sorumluluk imtihanlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri temel alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12’nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı hâlde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk imtihan tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları hâlinde sorumluluk imtihanı planına dâhil edilecek.

Mesleki eğitim merkezinde sınıf tekrarı ve tahsil hakkına ait düzenleme yapıldı ve mesleksel eğitim merkezi öğrencilerinin 11’inci sınıfta kalfalık evrakını almadan 12’nci sınıftaki ustalık eğitimine geçmemelerini temin etmek için düzenleme yapıldı.

Açık öğretim lisesi, mesleksel açık öğretim lisesi yahut açık öğretim imam hatip lisesinde tahsil görmekte iken, başarmış oldukları kredi prestijiyle örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş prestijiyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt koşullarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin istikametinden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesitinden yeni öğretim yılı birinci devrinde ekim ayının sonuna kadar, ikinci devirde ise devrin birinci iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komitesi kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleksel ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleksel ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleksel eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilecekler.

Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilecek, rehberlik ve puanla kıymetlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilecek. Toplam kredi prestijiyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılacak. Mesleksel eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmayacak.

Öte yandan öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve başka bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan kararlar doğrultusunda kullanmalarına yönelik önlemleri alınacak.

Söz konusu ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir