KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurt başvurusu ile ilgili açıklamasının ardından öğrenciler, KYK yurt ve burs müracaatları ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Üniversite hayali ile YKS’ye giren adaylar, yurt ve burs müracaat tarihlerini merak ediyor. Pekala, KYK yurt ve burs müracaatları başladı mı, müracaat koşulları neler? İşte, e-Devlet KYK yurt müracaat ekranı:

KYK yurt ve burs müracaatları başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yurt müracaatlarının başladığını duyurdu.

KYK yurt müracaat koşulları neler?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Tahsil gördüğü yükseköğretim kurumu yahut programının, ailesinin ikamet ettiği vilayet yahut ilçe sonları dışında bulunması.

c) Taksirli cürümler ile kısa müddetli mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş yahut aşağıda sayılan hatalar dışında tecil edilmiş kararlar hariç olmak üzere, taammüden işlenen bir cürümden ötürü altı ay yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı hatalar yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı husus imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme yahut bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna alışılmamış olarak spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve baht oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma yahut para nakline aracılık etme hatalarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin tahsil gördükleri ülke kanunlarına nazaran taksirli kabahatler hariç rastgele bir cürümden ötürü hakkında altı ay yahut daha fazla mühletle mahpus cezası ile mutlaklaşmış mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık yahut başka kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası yahut yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Memleketler arası öğrencinin, öğrenci evrakı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet müsaadesi evrakı ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Mecburî staj hariç brüt minimum fiyat meblağının bir buçuk katı üzerinde fiyatlı bir işte çalışmaması.

g) Kamu çalışanı olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya mani olacak düzeyde akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

E-DEVLET YURT BAŞVURULARI

TIKLAYIN | KYK yurtlarında konaklama müddetleri uzatıldı

TIKLAYIN | KYK yurdunda kalan tıp öğrencisi: Kendimi batık bir esnaf üzere hissediyorum

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir