Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir evvelki aya nazaran %3,92, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %19,77, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %38,21 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %59,95 olarak gerçekleşti.

Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran en az artış gösteren ana küme %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran artışın en yüksek olduğu ana küme ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama kümeleri prestijiyle 2023 yılı Haziran ayında bir evvelki aya nazaran en az artış gösteren ana küme %1,21 ile sıhhat oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir evvelki aya nazaran artışın en yüksek olduğu ana küme ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama kümelerine nazaran endeksler, yükler ve değişim oranları Ek Tablo-1’dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Nazaran Ferdî Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey) 2023 yılı Haziran ayı prestijiyle, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %46,63, aylık %3,45 oldu

İşlenmemiş besin eserleri, güç, alkollü içkiler ve tütün ile hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir evvelki aya nazaran %3,45, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %23,64, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %46,63 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %59,18 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir evvelki aya nazaran %6,50, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %14,82, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %40,42 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %86,59 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana dalından imalat endeksi yıllık %42,09 arttı

Sanayinin dört dalının yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %53,61, imalatta %42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,29 ve su temininde %59,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi kümelerinin yıllık değişimleri; orta malında %36,50, sağlam tüketim malında %47,00, dayanıksız tüketim malında %62,00, güçte %10,26 ve sermaye malında %52,44 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana kesiminden imalat endeksi aylık %6,15 arttı

Sanayinin dört dalının aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,77, imalatta %6,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,54 ve su temininde %2,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi kümelerinin aylık değişimleri; orta malında %6,59, güçlü tüketim malında %2,53, dayanıksız tüketim malında %3,19, güçte %12,67 ve sermaye malında %8,02 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE’ye nazaran 13 alt dal daha düşük, 16 alt bölüm daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en yüksek azalış; %19,99 ile kok ve rafine petrol eserleri, %3,66 ile ham petrol ve doğal gaz alt bölümlerinde gerçekleşti. Buna karşılık öteki madencilik ve taş ocakçılığı eserleri %95,38, temel eczacılık eserleri ve müstahzarları %91,80, içecekler %81,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt kesimler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE’ye nazaran 17 alt dal daha düşük, 12 alt dal daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %6,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %0,08 ile kömür ve linyit alt kesimlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol eserleri %18,15, metal cevherleri %13,65, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %12,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt dallar oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir