Danıştay kıyı alanlarının yapılaşmaya açılmasına ‘Dur’ dedi

Danıştay 6. Dairesi, kıyı alanlarını yapılaşmaya açan yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

AKP İktidarı, geçtiğimiz Nisan ayında kıyı alanlarını imara açmıştı. Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı ve İlanı başlıklı 9. unsura eklenen bent ile yapılan düzenleme 16 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştu.

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Kent Plancıları Odası, yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Dava münasebetinde, kelam konusu düzenlemenin kamu faydasına, şehircilik unsur ve asıllarına muhalif olduğu, kıyı alanlarındaki yapılaşma baskısını artıracağı vurgulanmıştı.

Danıştay 6. Dairesi, kelam konusu yönetmelik hakkında yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

Şehir Plancıları Odası, yargı kararının akabinde şu açıklamayı yaptı:

*Danıştay 6. Dairesi’nde 2022/4865 Temel No ile görülmekte olan davada; dava konusu düzenlemenin uygulanması halinde kıyılarımızda kamu faydasına muhalif süreçlerin yaygınlaşacağı, yeni yapılaşmaların önünün açılacağı ve bu alanlarda etraf tahribatına neden olacağı belirtilerek, giderilmesi güç yahut imkansız ziyanların oluşmasına neden olabileceği değerlendirmesi yapılarak 21 Eylül 2022 tarihli kararla yapılan düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmiş ve 28 Ekim 2022 tarihinde kelam konusu karar odamıza bildirim edilmiştir.

TMMOB Kent Plancıları Odası olarak, anayasal yetkilerimiz çerçevesinde ömür alanlarımıza yönelik rant odaklı, kamu faydasına karşıt müdahalelere karşı  çabamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir defa daha vurgulayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir