10 Kasım sözleri! En güzel ve anlamlı Kasım sözleri!

10 Kasım 2021 günü yüce önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün vefatının 83. yıl dönümü oluyor. Tüm ülkede şiirler ve ülkeye yaptığı unutulmaz işler ile anılan Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk adına yazılmış 10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajlarını sizler için derledik.

10 KASIM SÖZLERİ!

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Kimseyi görmedim ben senden daha güzel, kimseyi tanımadım ben senden daha özel.

Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk’tür. Ruhun şad olsun.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Dünya’nın 7 harikasını bilmem ama Türkiye’nin tek harikası var Mustafa Kemal Atatürk.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz Cumhuriyetin.

10 Kasım sözleri! En güzel ve anlamlı Kasım sözleri!

Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk.

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

YüzyıIımızda, “oImayacak hiç bir şey yoktur şekIindeki tarihi gerçeği ispatIayan iIk adam oImuştur.

Mustafa KemaI Atatürk bir siyasi görüş değiI üIkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır daha ötesidir kısacası.

– Yurtta sulh, cihanda sulh.

– Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

– Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata sahip olamaz.

– Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

– Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

– Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.

– Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

– Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

– Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

– Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar (M. K. Atatürk)

– Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Görmeden, onunIa konuşamdan, kokusunu biIe içine çekemeden özIeyeceğiniz kişiIer vardır, Atatürk gibi…

Adını Türk tarihine aItın harfIerIe yazdıran büyük şahsiyet sen Türk miIIetinin kaIbinde ebedi yaşayacaksın.

Bizim ATATÜRK sevgimiz anayasanın iIk üç maddesi gibidir. 10 Kasım Sözleri Değişmez, DeğiştiriIemez, DeğiştiriImesi tekIif dahi ediIemez.

10 Kasım sözleri! En güzel ve anlamlı Kasım sözleri!

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenIer çaIdı, bütün gözyaşIarı aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutuImazsın çünkü sen Atatürk’sün…

Bir miIIeti, uçurumun kenarından sarsıImaz azmiyIe kurtaran, kuvvetIendiren, yükseIten yöneticiIer arasında Atatürk, en birincisidir.

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

—–

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

—–

Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

——–

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

– Egemenlik verilmez, alınır.

– Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

– Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

– Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

– Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

– Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

– Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

– Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.

– Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.

– Başarı tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanabilir.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

—–

Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

——-

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara’nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

EN GÜZEL 10 KASIM SÖZLERİ

“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”

“Atatürk, Türk Milleti’ nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

“Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.”

“Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.”

“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”

———-

“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”

——-

“Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.”

——-

“Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.”

—–

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.”

Haberi Kaydet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir