TBB’den Şebnem Korur Fincancı çağrısı

TTürk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu, genel merkez önünde basın açıklaması yaptı: “Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması kabul edilemez.” Harekette Fincancı’nın gönderdiği ileti da okundu.

TTB ve TTB İnsan Hakları Kolu, bugün genel merkez önünde basın açıklaması yaparak TTB Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın özgür bırakılması için davette bulundu. Açıklamada, Korur Fincancı’nın cezaevinden gönderdiği bildiri da okundu. Korur Fincancı, “Aynı umutlu ve aksiyoncu optimistlikle uğraşımıza devam edeceğiz” dedi.

İnsan Hakları Kolu Yürütme Şurası Üyesi Dr. Ayşe Jini Güneş’in, TTB ve TTB İnsan Hakları Kolu ismine okuduğu basın açıklaması ise şöyle:

“TTB ve TTB İnsan Hakları Kolu, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları sicilinin düzelmesinde kıymetli ve dönüştürücü kurumların başında gelmektedir. TTB, idam cezasının kaldırılmasından azabın önlenmesine, fikir özgürlüğünden ekolojik hayat savunuculuğuna her daim öncü kurumlar ortasındadır. Tüm bu faaliyetleri nedeniyle yargı kıskacına alınsa da savunuları, sonraki yıllarda ülkenin maddelerine sirayet etmiştir. En somut emeklerinden birisi, idam cezasının kaldırılmasını söz etiği için devrin TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Nusret Fişek ve Merkez Kurul üyelerinin yargılanmış olmasıdır.

‘Barış savunuculuğu’ nedeni ile ya da ‘Savaş bir halk sıhhati sorunudur’ dediği için 40 yıl orta ile yargılanmış olan TTB Merkez Kurul üyeleri de gelecekte hürmet ile anılacaktır. TTB, yıllarca azabın önlenmesine dair eforları nedeniyle baskı görmekteyken dahi, 1999’da Birleşmiş Milletler tarafından azabın saptanmasında memleketler arası standart kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü evrakının düzenleyicileri ortasında yer almıştır. Sonrasında Sıhhat Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TTB birlikteliği alanda ortak eğitim çalışması ile devam etmiştir.

TTB ALTERNATİF İSİMLİ RAPORLARI

Bu dönüştürücü rolü bunlarla da hudutlu değildir. Unutulmasın ki, mesleksel özerkliğin yok edilmesi ile resmi isimli raporlarda azap yok sayılmış iken TTB alternatif isimli raporları ile ülkede azap davalarında birinci ceza kararları çıkmasında tesirli olmuş, yıllar içinde azap oranları azalmaya başlamıştır.

Tüm bu başlıklarda emek verenler ortasında, TTB Merkez Kurulu Lideri, isimli tıp hocası Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da vardır. Yakın vakitte gelen bir soru üzerine basına mesleğinden ötürü bir ön değerlendirmede bulunması, bahsin araştırılarak aydınlatılmasını lisana getirmesi akabinde amaç gösterilmesi ve tutuklanması kabul edilemez bir durumdur.

Sağlığın tarifi ‘Bedensel, ruhsal, toplumsal ve siyasal uygunluk halidir’. Bu bağlamda, insan hakları hekimlik mesleğinin vazife ve sorumluluk alanındadır. Doktorlar ve meslek örgütü TTB’nin bu faaliyetlerinden ötürü resmi otoritelerin sistematik baskısına maruz kalması tıpkı vakitte mesleksel özerkliğe ve toplumun sıhhat hakkına müdahaledir.

Hekimlik bu topraklarda kadim bir geleneğe sahiptir. Biz tabipler bu gelenekten el aldık, yol aldık. Bin yıllardan bu yana yaşadığımız coğrafyada binlerce yasa, iktidar geldi geçti. Meğer bir sözleşi olarak Hekimlik Andı baki kaldı. Bizler, insanlık tarihinin üniversal ölçekte kabul gören ve yaşayan, geliştirilen en eski sözleşisinin mirasçılarıyız.

“TTB LİDERİMİZ DERHAL HÜR BIRAKILMALIDIR”

TTB Merkez Kurulu Lideri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İdare Heyeti Üyesi, isimli tıp profesörü, Barış Akademisyeni, müellif Şebnem Korur Fincancı bu coğrafyaya insanlığın bir emanetidir. İsimli tıp profesörü olarak yaptığı bir ön kıymetlendirme nedeni ile tutuklanması kabul edilemez. TTB Liderimiz derhal hür bırakılmalıdır. Ülkenin emek, demokrasi, etik ve bilimsel bağlamda dönüştürücü kurumlarından olan TTB’nin yargı kıskacına alınmasına son verilmelidir. Biz TTB’yiz, biz doktoruz, halk bize, biz halka nefesiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.”

Aynı umutlu ve aksiyoncu optimistlikle mücadelmeize devam edeceğiz.
ANKA

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir